A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trưng bày tuyên truyền lưu động chuyên đề ảnh

Trong 2 ngày từ ngày 19-20/5/2021, Bảo Tàng thư viện tỉnh Kon Tum đã tổ chức trưng bày tuyên truyền lưu động chuyên đề ảnh “Quốc hội và HĐND các cấp cơ quan dân cử - đại biểu dân cử” tại nhà Văn hóa huyện Kon Rẫy.

Quanh cảnh trưng bày tuyên truyền lưu động chuyên đề ảnh

Triển lãm đã đã trưng bày 157 ảnh và 27 tài liệu khoa học phụ gồm các nội dung như: Quốc hội Việt Nam từ năm 1946-2021; Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ; Một số hình ảnh về hoạt động của đại biểu Quốc hội  khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021; Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021 và Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND  các cấp tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021-2026. Trưng bày tuyên truyền lưu động chuyên đề ảnh “Quốc hội và HĐND các cấp cơ quan dân cử - đại biểu dân cử”.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.


Tác giả: Y Nhàn- Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật