A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư

Sáng ngày 7/4/2021, UBND huyện Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Lương Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, UVBTV- Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng ban ngành huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính cấp xã.

Trong năm 2020 tổng số điểm các tiêu chí mà UBND huyện tự đánh giá chấm điểm là 88,5/96 điểm, tổng số điểm đạt được do UBND tỉnh phê duyệt là 73,33/96 điểm xếp loại khá, cụ thể như: Đối với thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và quy chế làm việc của UBND tỉnh, đạt 18 diểm. Đối với công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 4,5/12,5 điểm; Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt được 06/07 diểm; Công tác Cải cách thủ tục hành chính đạt 15,5/18,5 điểm; Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 5,25/06 điểm; Trong công tác hiện đại hóa nền hành chính đạt được 10,83/14 điểm; Đối với việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỹ cương hành chính, đạt được 05/05 điểm.

Đối với kết quả đánh giá chấm điểm thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ và quy chế làm việc của UBND tỉnh; Chỉ đạo điều hành Cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chínhcác xã đạt số điểm cụ thể như: Xã Đăk Tơ Lung đạt 85,5051 mức đánh giá Tốt; các xã, thị trấn còn lại được đánh giá ở mức khá từ  trên 82 -71điểm.

Để tiếp tục cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới. Hội nghị đề ra các nhiệm vụ cụ thể triển khai trong thời gian tới như: Phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; Phấn đấu việc thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước thời hạn 100%; phấn đấu 100% cán bộ cấp xã đạt chuẩn trong năm 2021; 100% cán bộ công chức đượctham gia các lớp đào tạo bổi dưỡng theo kế hoạch; 100% báo cáo định kỳ được cập nhật; 100% văn bản phát hành dưới dạng điện tử có ký số và 100% UBND các xã, thị trấn áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015./.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật