A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Đề án thực hiện Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm

Sáng ngày 27/10, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện đã triển khai Đề án triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo và đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc. Tham gia có các thành viên trong Ban chỉ đạo của huyện.

Mục tiêu của Đề án, nhằm làm cho đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, loại bỏ dần những phong tục, tập quán lạc hậu, biết cách tổ chức lao động sản xuất, chi tiêu, tiết kiệm hợp lý; làm cho các hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, vận động làm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS trên địa bàn huyện thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; quyết tâm “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; năng động, huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện Kon Rẫy ổn định chính trị xã hội, phát triển nhanh và bền vững”.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS giảm bình quân 6%; Có 60% lao động là người DTTS được đào tạo nghề và có việc làm; Có từ 45% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất. Trên 30% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện.  Có trên 90% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo chăn nuôi có chuồng trại, đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn chế dịch bệnh cho vật nuôi. Có trên 80% số hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo biết trồng rừng, chăm sóc rừng. Giảm số phụ nữ sinh con thứ ba trở lên trong đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo còn 24,7%. Trên 70% phụ nữ sinh đẻ có sự can thiệp của y tế; 100% khu dân cư DTTS thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang, lễ, hội ở cơ sở, không còn các hủ tục lạc hậụ; Có từ 75% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện thay đổi nếp nghĩ, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Có từ 50% trở lên hộ đồng bào DTTS bỏ dần tập quán ở nhà đầm, thường xuyên sinh sống tại nhà làng (trong đó: xã Đăk Pne đạt từ 50% trở lên, các xã còn lại đạt 100%).

Việc xây dựng Đề án thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025 là cần thiết; nhằm giải quyết được những tồn tại, hạn chế trong nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS thuộc hộ nghèo và cận nghèo góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển ổn định./.


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện).

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật