A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng DTTS năm 2022

Sáng này 6/01/2022, Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện, đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ huyện. Đồng chí Đinh Thị Anh, UVBTV, Trưởng Ban dân vận huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐ cấp huyện, xã, thị trấn.

Thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/2/2021 của BTV Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS, giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, huyện Kon Rẫy chỉ đạo kiện toàn BCĐ từ cấp huyện đến các xã, thị trấn. Theo đó, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền; cấp xã, thị trấn tổ chức được 49 hội nghị nghị thu hút 1.500 lượt người tham gia; thường xuyên tuyên truyền trên sóng FM và Trang thông tin điện tử huyện về các gương điển hình tiến tiến trong thực hiện Cuộc vận động. Nhờ vậy, 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số  hộ đồng bào (DTTS) nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được tuyên truyền phổ biến về nội dung Cuộc vận động; có từ 15% trở lên số hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo; 10% trở lên số hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng và biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người DTTS năm 2021 giảm bình quân 6% so với năm 2020.

Trong năm 2022, huyện Kon Rẫy tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền vận động giảm nghèo trong đồng bào (DTTS) cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động gắn với việc triển khai Cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào, các cuộc vận động của đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện; Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thay đổi ý thức, tính kỷ thuật trong lao động sản xuất; Phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên cơ sở, khu dân cư, các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, các cá nhân uy tín, người tiêu biểu trong cộng đồng…

 

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân

 Nhân dịp này, có 3 tập thể và 5 cá nhân được Ban chỉ đạo Cuộc vận động huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc  thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” năm 2021./.

Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)


Tin liên quan