A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023

Sáng ngày 8/12/2022, Hội Nông dân huyện Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh triển khai công tác Hội và phong trào nông dân

Về dự có đồng chí Võ Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện các ban ngành, đoàn thể của huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội nông dân các xã, thị trấn.

Năm 2022, các cấp Hội Nông dân huyện Kon Rẫy đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, hội viên nông dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được duy trì và phát triển. Nổi bật như trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động 950 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất và tăng thêm thu nhập; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều hộ gia đình tiêu biểu như: Mô hình kinh doanh tổng hợp, trồng cà phê, chăn nuôi gia súc của ông Phạm Hùng Linh tại xã Đăk Pne, mô hình trồng cà phê cao su, chăn nuôi heo của hộ bà Quách Thị Tám, Nguyễn Thị Huệ, Tạ Thị Liên, Huỳnh Thị Liên thị trấn Đăk Rve, mô hình trồng cây ăn quả xen cây cà phê xã Tân Lập…vv. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động  hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Các cấp Hội đã vận động đã vận động hội viên, nông dân tham gia làm đường, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ đi lại và sản xuất nông nghiệp; vận động hội viên giúp nhau vượt khó, thoát nghèo với 9.956 ngày công lao động, hỗ trợ vật tư  trị giá 23,5 triệu đồng và giúp đỡ 13 hộ thoát nghèo.

Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội được quan tâm; Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội có chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên.

Năm 2023 các cấp hội nông dân huyện Kon Rẫy tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân; hỗ trợ nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi; chủ động phối hợp với các ngành tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, thực hiện các mô hình điểm về phát triển kinh tế giúp hội viên; vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy nghề. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao tại các địa phương. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước mắt tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp xã, thị trấn tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội nông dân huyện biểu dương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội

Nhân dịp này 7 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 đã được Hội nông dân huyện biểu dương, khen thưởng./.


Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung(Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan