A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác dân tộc năm 2022

Chiều 27/2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 10 huyện, thành phố tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc, các chính sách dân tộc năm 2023. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu huyện Kon Rẫy

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Thị Anh, UVBTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng ban ngành huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của UBND tỉnh để chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua việc triển khai thực hiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS không ngừng cải thiện.  

Trong năm, một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được triển khai đến các đối tượng theo quy định. Đồng thời, đã giải ngân 254.980 triệu đồng/661.109 triệu đồng, đạt 38,56% so với kế hoạch.

Để làm tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, trong năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, tập trung rà soát các nhiệm vụ, nội dung công việc bảo đảm chất lượng, kịp tiến độ và đúng quy định của Nhà nước.

Cùng với đó, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, các sở ban ngành liên quan trong thực hiện công tác dân tộc, các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào DTTS.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và phúc đáp các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương liên quan đến các chương trình, chính sách dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại cơ sở năm 2023.

Bám, nắm kịp thời thông tin vùng đồng bào DTTS và làm tốt công tác dân vận để nhân dân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác thực hiện các đề án của UBND tỉnh về “bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc”; “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; công tác y tế, công tác thực hiện các chương trình xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu những ý kiến, đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác, chính sách dân tộc. Qua đó, nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đối với UBND các huyện, thành phố, đồng chí Y Ngọc yêu cầu tập trung làm tốt công tác rà soát, kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các đề án của tỉnh, đồng thời hướng dẫn, bố trí kinh phí địa phương thực hiện. Ngoài ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội ở vùng đồng bào DTTS, giảm thiểu tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở các vùng đồng bào DTTS.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình chuyên đề, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giúp người dân hực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, giúp người dân nâng cao nhận thức, tập trung lao động, sản xuất./.


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật