A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Kon Rẫy nhiệm kỳ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số 01 tại Thị trấn Đăk RVe, XEM TẠI ĐÂY.

Đơn vị bầu cử số 02 tại Xã Tân Lập, XEM TẠI ĐÂY.

Đơn vị bầu cử số 03 tại Xã Đăk Ruồng, XEM TẠI ĐÂY.

Đơn vị bầu cử số 04 tại Xã Đăk Tờ Re, XEM TẠI ĐÂY.

Đơn vị bầu cử số 05 tại Xã Đăk Tơ Lung, XEM TẠI ĐÂY.

Đơn vị bầu cử số 06 tại Xã Đăk Kôi, XEM TẠI ĐÂY.

Đơn vị bầu cử số 07 tại Xã Đăk PNe, XEM TẠI ĐÂY.


Tập tin đính kèm

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật