A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thu hồi, nộp ngân sách nhà nước hơn 8 triệu đồng

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Thanh tra huyện đã tiến hành 06 cuộc thanh, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị địa phương.

Hình minh họa 

Trong 6 cuộc thanh tra năm 2022 có 03 cuộc thanh tra chuyển tiếp của năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Hội đồng Bồi thường hỗ và tái định cư huyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch của năm 2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình lập, thẩm định hồ sơ tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà  ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn xã Tân Lập và xã Đăk Ruồng và triển khai cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Đăk Tơ Lung; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật tại UBND xã Đăk Tơ Lung và 01 cuộc kiểm tra tại Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện. Các cuộc thanh tra đều được thực hiện theo đúng quy định của phát luật.

Hiện nay, đã kết thúc 05 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã chỉ ra một số thiếu sót trong công tác quản lý tài chính - kế toán và đào tạo nghề, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền 8.016.000 đồng do sai phạm trong quá trình thực hiện các lớp đào tạo nghề./.


Tác giả: Diễm Quỳnh

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật