A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường triển khai công tác trồng rừng, trồng dược liệu năm 2022

Theo Kế hoạch năm 2022, huyện Kon Rẫy sẽ trồng mới  425  ha  rừng, 50 ha dược  liệu; để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp năm 2022, UBND huyện yêu  cầu Thủ trưởng các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; đơn vị chủ rừng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường triển  khai  thực  hiện công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trồng rừng tại đèo Măng đen

Theo đó,  các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương phát triển  lâm  nghiệp  bền  vững,  tạo  sự chuyển  biến  mạnh  mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và mọi người dân nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết như: về đất đai, xử lý thực bì để công tác trồng rừng năm 2022 trên địa bàn đảm bảo đúng thời vụ, mục  tiêu  và  kế hoạch đã đề ra, góp  phần  bảo vệ môi trường  sinh  thái,  cải thiện cảnh quan,ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; hướng dẫn, quy hoạch sử dụng đất đảm bảo  thống  nhất,  không  trồng  lấn với  kết  quả kiểm  kê  rừng năm 2014 và theo dõi diễn biến 03 loại rừng qua các năm. Đồng thời thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về Đấu thầu, lâm nghiệp...và tính hiệu quả của Dự án hỗ trợt rồng rừng năm 2022. Tăng cường kiểm  tra,  giám  sát, đặc  biệt  là phân  công  trách  nhiệm đối với cán bộ, công chức phụ trách giúp hộ, nhóm hộ được hỗ trợ trồng rừng năm 2022. Hướng  dẫn  kỹ thuật cho người  dân  trồng, chăm sóc rừng trồng đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật, đặc biệt là việc theo dõi, xử lý côn trùng  gây  hại; ưu tiên phát triển  một  sốloài  cây  trồng  rừng đã thích ứng và phát triển trên địa bàn như: Thông, Bạch đàn, Mắc ca, Sao đen... nhằm thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng tập trung theo từng địa phương. Tăng cường nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác quản  lý,  bảo  vệ và  phát  triển  rừng; kịp  thời  phát  hiện,  xử lý  nghiêm  minh  các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Rà soát kế hoạch trồng rừng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để trồng rừng, trồng cây phân tán đảm bảo đúng thời vụ. …vv.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật