A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quan tâm truyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng. Tuyên truyền, cổ động trực quan là sử dụng những phương pháp, hình thức tác động trực tiếp, chủ yếu vào thị giác (vào mắt) của đối tượng làm cho họ nhận thức đúng về nội dung, tạo ra ấn tượng sâu sắc về một vấn đề nhất định, giúp họ dễ hiểu, dễ nhớ và tự giác, hăng hái hành động theo mục đích chính trị mà chủ thể đặt ra. Trong điều kiện bùng nổ thông tin, cùng với nét đặc thù, điều kiện và tình hình thực tế của huyện miền núi, chính vì vậy vai trò của công tác tuyên truyền càng trở nên quan trọng trong việc định hướng cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân kịp thời tiếp nhận được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện Kon Rẫy trong thời gian qua.

         Tuyên truyền, cổ động trực quan đóng một vai trò rất quan trọng trong các hoạt động của đời sống xã hội, với chức năng tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân một cách kịp thời, sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, sự đa dạng của các phương tiện nghe, nhìn và sự bùng nổ của các nguồn thông tin qua báo điện tử, các trang mạng xã hội… thì việc tiếp cận các vấn đề mang tính chất thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, những “vấn đề nóng” đối với người dân, nhất là thế hệ trẻ là tương đối dễ dàng, nhanh tiếp cận. Tuy nhiên, với những nét đặc thù riêng và điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương là huyện miền núi, có phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí so với các địa phương khác trong tỉnh còn khoảng cách khá lớn thì hình thức tuyên truyền trực quan vẫn đóng một vị trí quan trọng trong các kênh tuyên truyền ở huyện Kon Rẫy.

 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023)

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền trực quan nói riêng đã được các cấp ủy, chính quyền, ngành văn hóa của huyện thực hiện khá hiệu quả, nhờ đó những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đến được gần hơn với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Hiện nay công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện chủ yếu được thực hiện qua các hình thức như: treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, cổng chào hơi, xe lưu động trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị và tổ chức triển lãm theo chủ đề... nên hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác này được huyện quan tâm đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh tại khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện, khu vực thị trấn Đăk Rve, ở các trục đường chính và các cụm xã trên địa bàn huyện, hệ thống phục vụ công tác tuyên truyền trực quan như trụ pa nô, áp phích, cột treo băng rôn, khẩu hiệu được xây dựng kiên cố và thường xuyên được cải tạo, nâng cấp; hệ thống này đã được ngành văn hóa và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, khai thác tương đối hiệu quả như trong năm 2022 đã in và tuyên truyền hơn 1.500 mét vuông trên pa nô, cắm gần 1000 lượt cờ hồng kỳ, cờ chuối, 150 câu khẩu hiệu trên băng rôn tuyên truyền, 95 lượt tuyên tuyền bằng xe lưu động... Bên cạnh đó, ở các xã, thị trấn, công tác tuyên truyền trực quan cũng được quan tâm triển khai thực hiện tương đối thường xuyên… từ đó đã đáp ứng kịp thời công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện; cuộc vận động “Làm thay đổi cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa; công tác đấu tranh chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh phòng chống các tệ nạn xã hội… qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Kon Rẫy …  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện vẫn còn một số mặt chế như: có lúc, có nơi chưa có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở và ngành văn hóa trong công tác triển khai thực hiện; các cụm pano, áp phích, băng rôn phạm vi còn bó hẹp, chủ yếu được đặt, treo ở địa bàn trung tâm, các tuyến giao thông chính. Việc đặt, treo, dựng bảng tuyên truyền, băng rôn ở một số địa phương còn lộn xộn, thậm chí treo băng rôn cả trên tường rào tại trụ sở một số cơ quan, đơn vị; có nơi còn có tình trạng cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn đã cũ rách, bạc màu, bong tróc không được gỡ và thay thế mới, gây phản cảm và mất tính thẩm mỹ, mỹ quan.  

Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn, trong thời gian tới các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần quan tâm thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là việc tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Công văn số 154-CV/BTGHU, ngày 08/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy như: tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền kịp thời, chính xác và đúng định hướng các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; công tác tuyên truyền cổ động trực quan cần thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nhắc nhỡ công tác tuyên truyền trực quan tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng, chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pa nô, áp phích, băng ron, khẩu hiệu quá cũ, bạc màu, rách, treo sai vị trí quy định; tránh để xảy ra sai sót về nội dung thông tin, hình ảnh, kích cỡ, màu sắc làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và gây dư luận không tốt trong Nhân dân…; người đứng đầu đơn vị quan tâm trong việc thực hiện công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền cổ động trực quan nói riêng và xác định đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là hưởng ứng các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023). Coi trọng việc đổi mới về mặt nội dung, hình thức, trong đó cần có những cách thức tuyên truyền trực quan dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với phong tục tập quán cũng như trình độ nhận thức của các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, quan tâm bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động tuyên truyền trực quan cho ngành văn hóa cũng như ở các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan quản lý nhà nước trong việc theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền trực quan trong giai đoạn hiện nay.


Tác giả: Quốc Vy – BTG Huyện ủy.

Tin liên quan