A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên.

Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/BTGHU, ngày 24/6/2021 “về bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2021”. Sáng ngày 31/8/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên. Dự buổi khai mạc có các đồng chí: Đinh Thị Hồng Thu - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Đình Hải - HUV, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; lãnh đạo và chuyên viên của Phòng.

Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.    

Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 01 điểm cầu chính (tại cơ quan Phòng GD & ĐT huyện) và tổ chức kết nối với 07 điểm cầu tại các trường học trên địa bàn huyện; mỗi điểm cầu có 20 cán bộ quản lý và giáo viên tham dự.    

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp báo cáo các chuyên đề như: (1) Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Chuyên đề toàn khóa năm 2021 của tỉnh Kon Tum “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; và Chuyên đề toàn khóa của Trung ương “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; (3) Những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới (theo Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trương ương Đảng); (4) Thông báo một số vấn đề thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2021; (5) Chương trình số 25-CT/HU, ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai các nội dung về nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với các cấp học.   

 

Đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu.    

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nắm bắt được những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng; Chương trình về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ để từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt phù hợp vào tình hình thực tiễn tại đơn vị trong năm học 2021 - 2022. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên thực hiện việc viết bài thu hoạch theo quy định./.   


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật