A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy thị trấn Đăk Rve

Sáng ngày 25/8/2023 đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tiến hành làm việc và nắm tình hình tại Đảng ủy thị trấn Đăk Rve.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia làm việc còn có đồng chí Đinh Thị Anh – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Đinh Văn Quang – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Tại buổi làm việc đoàn công tác đã nghe Thường trực Đảng ủy thị trấn Đăk Rve báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiếu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn thị trấn từ đầu năm 2023 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023.

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy thị trấn trong lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiếu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn. Trong thời gian đồng chí đề nghị Đảng ủy thị trấn tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau: rà soát và đề ra giải pháp thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm tình hình, dự luận, tâm trạng, nguyện vọng của Nhân dân kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”; Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổ chức triển khai có hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,  Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn xã gắn với Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vừng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” và  Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/03/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh”.

Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các ngành đoàn thể, tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2029.

 


Tác giả: Lê Thái - Văn phòng Huyện ủy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật