A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8/2023

Sáng ngày 25/8/2023, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2023, nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2023.

 

Quang cảnh Hội nghị 

Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Lãnh đạo các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch và các ban, ngành UBND các xã, thị trấn.

Trong tháng 8/2023, trong tháng 8 năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định và đạt được nhiều kết quả: Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 6.466 ha/6.658 ha, đạt 97,1% kế hoạch. Diện tích cây lúa vụ mùa đạt 989 ha/991 ha, đạt 98,8% kế hoạch. Trồng mới 195 ha cây ăn quả, đạt 95,1% kế hoạch, 74,3 ha cây mắc ca, đạt 81,6% kế hoạch; 47,1 ha cây dược liệu, đạt 100,2% kế hoạch.  Chăn nuôi trên địa bàn tương đối ổn định với tổng đàn gia súc, gia cầm 101.560 con/119.358 con, đạt 85% so với kế hoạch. Triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời sự chỉ đạo của ngành, cấp trên về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Trong tháng, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Thu ngân sách  nhà nước tại địa bàn đạt cao. Đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm. Việc phát triển cây ăn quả, cây mắc ca và trồng rừng đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được chỉ đạo triển khai. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Dịch bệnh được kiểm soát; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được cải thiện. Công tác giải quyết đơn thư kiến nghị được triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:  Tiếp tục hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ mùa năm 2023; tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu, bệnh hại ở cây trồng và đàn gia súc, gia cầm. Kịp thời nhận định tình hình và tham mưu UBND huyện kế hoạch ứng phó khi có mưa, bão xảy ra trên địa bàn. Quan tâm, hướng dẫn các địa phương, các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý để tham gia thi OCOP cấp tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định. Hướng dẫn các xã, thị trấn định hướng, khoanh vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo sản xuất và kinh doanh đối với các sản phẩm OCOP tại địa phương.

 Rà soát, lắp đặt các biển cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn giao thông khi qua cầu, trong đó lưu ý tổ chức tuyên truyền về việc cấm xe quá tải trọng khi qua cầu khi có mưa, bão xảy ra trên địa bàn. Phối hợp đơn vị, địa phương liên quan tăng cường quản lý HLATĐB, xử dứt điểm đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, lấn chiếm lòng lề đường tồn đọng và không để phát sinh các trường hợp mới.

 Tăng cường kiểm tra công tác môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô lớn và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức ký bản tự cam kết về bảo vệ môi trường đối với các hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh

 Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục sửa chữa để bàn giao mặt bằng phục vụ công tác dạy và học năm học 2023-2024 tại các đơn vị trường học. Chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường năm học 2023-2024;

 Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần Nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc, địa phương; tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu nhân ngày Tết trung thu trên tinh thần đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử huyện; thường xuyên cập nhật các tin tức mới liên quan đến kinh tế - xã hội tại địa phương để người dân biết, hưởng ứng tham gia; kịp thời thông tin, đưa các văn bản hướng dẫn, công khai các thủ tục hành chính để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn. Tham mưu quản lý và xử lý triệt để các biển quảng cáo, rao vặt đặt, để không đúng nơi quy định.

Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ an sinh xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cho các đối tượng chính sách, các hộ gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS... Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tư vấn việc làm cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng; kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điển tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra vào cuối năm 2023; đặc biệt là các chỉ tiêu về trồng rừng, trồng cây ăn và cây mắc ca…Tiếp tục hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ mùa năm 2023; tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu, bệnh hại ở cây trồng và đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, hướng dẫn nhân dân có kế hoạch chăm sóc cây trồng đối với các diện tích mới được xuống giống, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt./.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật