A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp thường kỳ tháng 02/2024

Sáng ngày 29/2/2024, đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2024 với điểm cầu của 7 xã, thị trấn.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 02/2024

Đồng chủ trì có đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương trên bàn huyện và UBND các xã, thị trấn.

Trong tháng 2 năm 2024, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành đã triển khai  nhiều nhiệm vụ đảm bảo cho Nhân dân trên địa bàn đón xuân Giáp Thìn an toàn, vui vẻ. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khăn được các cấp các ngành quan tâm. Các chế độ chính sách được chi trả kịp thời. Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Ngày hội bánh chưng xanh tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho Nhân dân. An ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết được đảm bảo.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được ổn định và đạt được nhiều kết quả: Hướng dẫn Nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024. Tập trung cho công tác rà soát nguồn thu, nhiệm vụ chi và báo cáo quyết toán niên độ 2023. Thực hiện tốt công tác quản lý và bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và sốt giá sau dịp tết nguyên đán. Công tác giáo dục, y tế, văn hoá được chỉ đạo thực hiện. Các chính sách xã hội đối với gia đình chính sách, người có công được quan tâm đúng mức. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2024 đã đề ra; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024, phòng trừ sâu bệnh cây trồng; triển khai công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống kênh mương, thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp; chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Hoàn thiện thủ tục đầu tư, khởi công, thi công các công trình, dự án đã được UBND huyện giao trong năm 2024; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm. Triển khai quyết liệt các giải pháp về thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế; thực hiện hiệu quả công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Điều hành chặt chẽ chi ngân sách trong những tháng đầu năm. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ còn chậm trễ, kéo dài thời gian công việc được giao; đặc biệt là các nội dung chỉ đạo trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành vnptioffice. Đơn vị, địa phương nào không tham mưu hoặc chậm trễ tham mưu thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. Kiểm tra nắm bắt tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm, hủy hoại đất, các trường hợp sử dụng đất không hiệu quả của các tổ chức, cá nhân được giao quản lý sử dụng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản. Tăng cường công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Nâng cao chất lượng tin bài, chuyên mục đảm bảo phục vụ phát sóng trên các kênh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; duy trì công tác tiếp công dân tại trụ sở; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật