A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn 2022

Sáng ngày 9/11/ 2022, Liên Đoàn lao động huyện đã tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn 2022 cho 61 đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc

Quang cảnh Lớp tập huấn

Trong thời gian 02 ngày, các cán bộ công đoàn không chuyên trách trên địa bàn huyện được các đồng chí lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện truyền đạt các nội dung như: hướng dẫn xây dựng CQ,ĐV,DN đạt chuẩn Văn hóa và tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn vào thực tiễn; hướng dẫn công tác Đại hội công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn Phần mềm quản lý văn bản và công tác theo dõi công văn đi đến- in nộp báo cáo cấp trên; hướng dẫn, định hướng nội dung về Giám sát, kiểm tra của tổ chức công đoàn và theo QĐ 217; hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; triển khai Phần mềm kế toán công đoàn; hhững điểm mới trong quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ trong hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở góp phần đáp ứng yêu cầu, mục tiêu xây dựng CĐCS vững mạnh trong tình hình mới.


Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật