A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XV thành công tốt đẹp

Như tin chúng đã đưa, chiều ngày 28/7, Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 2 khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc tại Hội trường để hoàn thành các nội dung của Kỳ họp.

Thảo luận tại tổ

Trong phiên chất vấn trực tiếp tại Hội trường, 3 đại biểu đã chất vấn UBND huyện về một số vấn đề như: công tác trồng rừng; tạo điều kiện và thu hút các nhà đầu triển trai các dự án tại Kon Rẫy; thủ tục đất đai; triển khai mỗi xã một sản phẩm; Việc thực hiện Nghị quyết 36; Rà roát đường sản xuất, đường dân sinh; tiến độ thi công các công trình; giải pháp phát triển du lịch.

Thay mặt UBND huyện, ông Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu làm rõ thêm các vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Qua đó UBND huyện sẽ có những giải pháp cụ thể để trong thời gian tới khắc phục những hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực mà cử tri trên địa bàn huyện quan tâm.

Trên tinh thần phát huy trí tuệ, dân chủ, nghiêm túc, sau 01 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện đã hoàn thành chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua và biểu quyết các nghị quyết về: Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện; về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021 và quyết toán ngân sách huyện và phương án phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020.

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, ông Nguyễn Quang Thạch – Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc, trong bài phát biểu nhấn mạnh “Nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2021 là tương đối nhiều, nhất là chúng ta phải thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, phát huy tiềm năng, lợi thế, kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới", trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ sau: khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND huyện, chỉ đạo các phòng, ban, ngành và địa phương rà soát, đánh giá tình hình và khả năng thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2021. Chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, địa phương và có tính khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tạo niềm tin trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tăng cường giám sát tiến độ thi công và chất lượng công trình xây dựng cơ bản. Tập trung các nguồn lực, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước; thực hiện chi trên cơ sở tiến độ nguồn thu nộp ngân sách. Đẩy mạnh triển khai thực hiện tiêu chí nông thôn mới tại các xã để hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa, các chính sách an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững”.


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật