A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị chủ động nắm bắt vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện chính sách pháp luật, đồng thời khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp.

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản gửi các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị trên nghiên cứu ý kiến của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính và kiến nghị của VCCI-Chi nhánh Vũng Tàu để chủ động triển khai hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai chuỗi các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững...

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 2359 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11; Quyết định số 27 về Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên chủ động tiếp cận, nắm bắt vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để xác định những khó khăn hiện nay, trên cơ sở đó, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện chính sách pháp luật. Đồng thời, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư do khâu thực thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật