A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy trồng mới cây ăn quả đạt 108% kế hoạch

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao đặc biệt là các loại cay ăn quả.

Trồng cây ăn quả

Năm 2022, huyện Kon Rẫy đã trồng mới 410,9 ha cây ăn quả, đạt 108,1% kế hoạch, nâng diện tích cây ăn quả trên địa bàn lên hơn 1.200 ha, diện tích chủ yếu được trồng xen trong vườn cà phê, trồng trong vườn nhà và cải tạo vườn tạp gồm các loại cây như Bơ, Mít, Chuối, Sầu riêng và chanh dây, trong đó: Các xã, thị trấn là 170,9 ha; Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên là 240 ha. Các xã có diện tích trồng mới nhiều là xã Đăk Tờ Re là 32 ha và xã Tân Lập 31 ha.  Việc tập trung phát triển các loại cây ăn quả góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, qua đó nâng cao thu nhập và mức sống cho nhân dân trên địa bàn.

Thời gian tới, huyện Kon Rẫy tiếp tục trồng mới cây ăn quả 205 ha, đồng thời định hướng và tuyên truyền mở rộng thêm diện tích trồng cây ăn quả xuống các xã, thị trấn.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật