A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chiều ngày 21/7/2021, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với HĐND huyện, UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi Lễ ký kết Chương trình phối hợp.   

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông qua Công văn số 424-CV/HU, ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng” và dự thảo Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với HĐND huyện, UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trương ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (gọi tắt là Quy chế 238).  

Sau khi thảo luận, thống nhất những nội dung liên quan, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238. Theo đó, Chương trình phối hợp tập trung vào việc chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của huyện; tham mưu cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãnh phí; bảo vệ môi trường; độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn (gọi chung là vấn đề có tính chất “phức tạp”; “nhạy cảm”); phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.    

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.   

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đơn vị trong thời gian đến thực hiện tốt các nội dung sau: (1) Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các cơ quan tư pháp của huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, trọng điểm của huyện đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua việc định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các cơ quan truyền thông; tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phương án, cách thức, nội dung, phạm vi thông tin tuyên truyền về các dự án, đề án lớn được triển khai trên địa bàn huyện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quy chế; định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (2) HĐND, UBND, Viện Kiểm sát Nhân dân; Tòa án nhân dân huyện cần chủ động xây dựng các nội dung phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai nắm bắt công tác tư tưởng trước, trong và sau khi xây dựng các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”; (3) Đối với các xã, thị trấn, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiên túc Quy chế 238 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện./.     


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật