A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Ngày 23/9/2022, tại Hội trường Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2022 trên địa bàn huyện.  

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Thuỷ - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Mai Thoan - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Kon Tum; Huỳnh Ngọc Phong - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Huỳnh Minh Trung - HUV, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện; các đồng chí là đảng viên tham mưu công tác Đảng của các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí tham mưu công tác Tuyên giáo, Văn phòng các đảng ủy; thành viên Tổ thư ký, giúp việc Ban chỉ đạo 35 huyện; thành viên Tổ biên tập Trang thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn và các đồng chí phụ trách các trang Facebook, Zalo của các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn, các trường học; Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đoàn trên địa bàn huyện. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đinh Văn Quang - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phó Trưởng BCĐ 35 huyện.

 

 

Báo cáo viên truyền đạt nội dung tập huấn tại hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Thuỷ - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Mai Thoan - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung như: Công tác nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới và hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, phát triển, quản lý các trang mạng xã hội, Trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị; Kỹ năng viết, biên tập tin, bài trên Trang thông tin điện tử, các trang Facebook, Zalo.    

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng BCĐ 35 huyện nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đó là việc bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viênNhân dân. Vì vậy, việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ là nội dung rất thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tạo sự ổn định tư tưởng và định hướng dư luận tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viênNhân dân. Sau Hội nghị, các đồng chí được tham gia tập huấn tiếp tục làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Tăng cường, tuyên truyền, quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm trong công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực viết tin, bài chất lượng để đăng tải trên Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch...

Hội nghị tập huấn đã giúp các đại biểu tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; được tiếp thu các kiến thức về phương pháp viết tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kỹ năng viết, biên tập tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử, các trang Facebook, Zalo, qua đó góp phần giúp lực lượng BCĐ 35 huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan