A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm 2022.

Ngày 07/10/2022, Ban Chỉ đạo 35 huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 9 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện. Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện luôn được Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 huyện đã chủ động, tích cực nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường thông tin, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực định hướng dư luận, nhất là các vấn đề thời sự, các lĩnh vực đang được dư luận quan tâm. Tích cực thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viêncác tầng lớp Nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng... góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Tại Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2022 như: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các cơ quan, cấp các, ngành trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những âm mưu, thủ đoạn phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, nhất là các thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giám sát, thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đề ra trong thời gian tới.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan