A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Năm 2023, huyện Kon Rẫy đã lồng ghép từ các nguồn vốn bố trí cho các xã triển khai xây dựng nông thôn mới tổng kinh phí là 50 tỷ; trong đó vốn ngân sách địa phương trên 22 tỷ; Vốn huy động Nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng.

 

Xây dựng nông thôn mới

Nhờ vậy đến nay, toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Xã Đăk Ruồng đạt nông thôn mới nâng cao; xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 06 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đạt chuẩn tăng thêm 02 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (Đăk Pne 01 tiêu chí và xã Đăk Kôi 01 tiêu chí).

Để đạt được những kết quả trên, đầu năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chỉ đạo cho tất cả các xã đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang đô thị, các điểm khu dân cư nông thôn làm đường giao thông nông thôn, phát dọn vệ sinh, đào hố thu gom rác, nạo vét kênh mương, nạo vét đập đầu mối và bể lọc công trình nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, huyện đang tập trung chỉ đạo và hỗ trợ, khuyến khích nhân dân các xã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo để nâng cao đời sống nhân dân.


Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung - Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan