A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện

Sáng 17-3, Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND – UBND –UBMTTQVN các xã, thị trấn.
Đại biểu tham dự hội nghị được các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy phổ biến, quán triệt các nội dung, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 09-01-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 19-01-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 08-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 13-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội”; Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 17-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 06-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 110-KH/HU, ngày 17-02-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”; Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU, ngày 01-3-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 30-HD/BTGHU, ngày 06-3-2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.
Sau hội nghị, Huyện uỷ yêu cầu các TCCSĐ trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và Chuyên đề của tỉnh năm 2023 đến đội ngũ đảng viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. Các TCCSĐ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện tiếp tục đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan; xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp lãnh đạo triển khai thực hiện và lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan