A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy và Quy định số 213 của Bộ Chính trị.

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 865-QĐ/HU, ngày 21/9/2022 về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”.    

Quang cảnh Đoàn kiểm tra tại Đảng ủy xã Đăk Tờ Re.        

Theo đó, Đoàn kiểm tra do đồng chí Trương Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy làm Trưởng đoàn; tham gia cùng Đoàn còn có lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 06 - 07/10/2022); Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chi bộ Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị, Đảng ủy xã Đăk Tờ Re và 02 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Đăk Tờ Re (Chi bộ Trường THCS, Chi bộ thôn Đak Puih).

Tại các đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”, gồm các nội dung như: (1) công tác phổ biến quán triệt; (2) việc đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý chí tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; (3) nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của đảng bộ, chi bộ; (4) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; (5) nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; (6) thực hiện tốt việc thành lập, củng cố tổ chức đảng ở thôn gắn với đẩy mạnh chăm lo công tác kết nạp đảng viên; (7) tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên.

Đối với Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra các nội dung: (i) công tác phổ biến quán triệt; (ii) việc thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên đang công tác với chi ủy, cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nghĩa vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú; (iii) kết quả việc tổ chức quản lý và nhận xét, đánh giá đảng viên đang công tác về thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của Đảng bộ...  

Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại các đơn vị, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét kết luận những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu xây dựng kế hoạch giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới đối với từng đơn vị được kiểm tra./.

                                                                              


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện uỷ.

Tin liên quan