A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

Với những cơ chế, chính sách hợp lý, huyện Kon Rẫy đang tích cực lồng ghép, triển khai hiệu quả nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Mô hình phát triển cây ăn trái

Riêng năm 2022, huyện Kon Rẫy phân bổ gần 4 tỷ đồng để thực hiện các dự án, tiểu dự án và một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS trên địa bàn. Theo đó, huyện đã hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 62 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 77 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung cho 2 công trình; giải ngân gần 3,5 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/NĐ-CP cho 52 hộ; mở 2 lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện các chương trình với trên 200 người; tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 5 xã, thị trấn với hơn 300 người tham gia; tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động tại 7 xã, thị trấn với khoảng 420 người tham gia.

Nhờ làm tốt công tác đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS, đã góp phần đưa kinh tế- xã hội huyện Kon Rẫy tiếp tục phát triển; nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội quan trọng đạt và vượt kế hoạch. 


Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật