A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (viết tắt là Nghị quyết), Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh ngày càng vững mạnh.

Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy Nguyễn Quang Thạch cho biết: Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), với 107 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/8, Đảng bộ huyện kết nạp mới 186 đồng chí đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 74,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết giao, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.730 đảng viên, tăng 113 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua công tác kiểm tra trực tiếp hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở về phương pháp, cách thức tổ chức, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời chỉ đạo các TCCSĐ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nên việc sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ cơ bản đi vào nề nếp, chất lượng sinh hoạt chuyên đề được đổi mới.

Phát triển mô hình làm chổi đót ở xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy. Ảnh: TVP

Tổ cấp ủy cấp huyện, cấp xã phụ trách địa bàn có kế hoạch cụ thể, chủ động liên hệ với cấp ủy tại địa phương bố trí thời gian hợp lý để dự sinh hoạt với cơ sở nhằm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên và của chi bộ đề ra. Đồng thời, tích cực tham gia với cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tổ chức; hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên nơi phụ trách để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm ở cơ sở kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhờ đó, đến nay, cơ bản khắc phục được khuyết điểm việc một số cấp ủy viên chưa thật sự nắm tình hình và tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở được phân công tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn rà soát, củng cố việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ phù hợp với trình độ, năng lực, uy tín của đảng viên trên địa bàn đảm bảo thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 4/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 20/11/2008 của Ban Tổ chức Trung ương. Theo đó, các đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ thường xuyên đến các hộ gia đình nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của gia đình, đồng thời tuyên truyền, vận động các thành viên trong hộ, nhóm hộ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động, hướng dẫn hộ, nhóm hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cách thức tổ chức sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Thông qua những việc làm cụ thể đó, đến nay việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng được nâng lên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy vận động nhân dân trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: T.V.P

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng theo hướng sát dân, sát phong trào và hướng mạnh về cơ sở, trong đó chú trọng vận động thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện kết nạp mới 2.587 hội viên, đoàn viên, đạt 103% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ tập hợp đạt trung bình khoảng trên 81%, đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các TCCSĐ như: Đảng ủy Công an huyện, Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy, Chi bộ MTTQ Việt Nam huyện, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trần Văn Phúc


Nguồn:baokontum.com.vn Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật