A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kho bạc nhà nước Kon Rẫy: Cảnh báo rủi ro trong việc lập, gửi hồ sơ thanh toán trên dịch vụ công trực tuyến

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch, kịp thời phòng ngừa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ. Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục thực hiện và mở rộng nội dung giám sát công tác kiểm soát chi và công tác kế toán thanh toán ngân sách nhà nước (NSNN) thông qua hệ thống giám sát bằng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu tài chính – ngân sách

Giao dịch viên KBNN Kon Rẫy trao đổi nghiệp

Qua kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN, về cơ bản KBNN Kon Rẫy đã nghiêm túc chấp hành đúng các quy chế, quy trình, quy định của ngành, hướng dẫn của KBNN trong công tác kiểm soát và thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN đảm bảo đúng chế độ quy định; các đơn vị sử dụng ngân sách/chủ đầu tư  (ĐVSDNS) trên địa bàn đã chấp hành tốt các qui định, chế độ, qui trình, thủ tục hành chính qua KBNN.

Tuy nhiên, cần lưu ý các ĐVSDNS một số nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong công tác kiểm soát chi và kế toán thanh toán NSNN mà KBNN đã cảnh báo tại Công văn số 5105/KBNN-TTKT ngày 08/9/2023 về việc cảnh báo rủi ro và chấn chỉnh công tác kiểm soát chi, kế toán thanh toán qua giám sát từ xa tại KBNN: 

1. Thanh toán trùng hóa đơn, chứng từ: ĐVSDNS lập, gửi hồ sơ, chứng từ trên DVCTT KBNN thanh toán trùng lặp hóa đơn, chứng từ 2 lần hoặc gửi trùng lặp nhiều lần vào các thời điểm khác nhau, dễ dẫn đến rủi ro ĐVSDNS thanh toán trùng hóa đơn, chứng từ.

2. Chênh lệch số tiền trên bảng kê với chứng từ thanh toán: ĐVSDNS lập, gửi chứng từ, hồ sơ thanh toán qua KBNN trên DVCTT có chênh lệch tổng số tiền trên bảng kê và tổng số tiền trên chứng từ (Giấy rút dự toán/Giấy rút vốn đầu tư/Ủy nhiệm chi).

Nguyên nhân các hiện tượng trên có thể là do ĐVSDNS sơ xuất, nhầm lẫn trong việc tập hợp hồ sơ, chứng từ để gửi KBNN thanh toán hoặc ĐVSDNS cố tình lập hóa đơn, chứng từ trùng  hoặc lập chứng từ chuyển tiền nhiều hơn số tiền phải thanh toán trên bảng kê hóa đơn chứng từ thực tế tại đơn vị để lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân sách.

Để phòng ngừa rủi ro, nguy cơ gây thất thoát tiền ngân sách; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các ĐVSDNS cần quan tâm hiện tượng nêu trên, tăng cường công tác kiểm tra, có các biện pháp thực hiện kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ chứng từ trước khi gửi KBNN thanh toán./.


Tác giả: Đinh Văn Ký - KBNN Kon Rẫy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật