A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị

Sáng ngày 03/6/2024, Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khoá XI, năm 2024 cho 51 cán bộ, đảng viên thuộc các TCCS Đảng trong toàn huyện.

Quang cảnh khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị

Dự buổi Lễ khai giảng có đồng chí Đinh Thị Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

Trong thời gian từ 03/6/- 12/7/2024, các học viên được nghiên cứu 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam; Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Ngoài ra, các học viên còn được nghe triển khai Chuyên đề thông tin tình hình biển đảo; Chuyên đề thông tin thời sự, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tham gia học tập, nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả cuối khóa học.

Bên cạnh đó, lớp lồng ghép các chuyên đề: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”; “Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội”; “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum”; Giới thiệu nội dung tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giầu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Giới thiệu nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chuyên đề Lịch sử Đảng bộ xã Đăk Tơ Re, xã Đăk Kôi.

Kết thúc chương trình học, các học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để các học viên theo học các chương trình cao hơn, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định.


Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật