A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng lớp nhận thức về Đảng đợt II năm 2023

Sáng ngày 28/8/2023, Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy phối hợp với các cơ quan Tham mưu, giúp việc Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng đợt II năm 2023.

Quang cảnh lớp nhận thức về Đảng

Tham dự có các đồng: Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Văn Quang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan Tham mưu, giúp việc Huyện ủy  cùng  59 học viên là quần chúng ưu tú của các TCCSĐ trên địa bàn huyện.

Lớp nhận thức Đảng đợt II/2023 được triển khai trong thời gian 7 ngày, từ ngày (28/8-7/9/2023), các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề theo tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Khái lượt lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, học viên còn lồng ghép chuyên đề về “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”; Giới thiệu nội dung tác phẩm“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;  Giới thiệu tác phẩm “Kiến quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;  Đảng ta thật là vĩ đại;  “Lịch sử Đảng bộ Huyện Kon Plông” và Lịch sử Đảng bộ các xã.

  Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Đinh Thị Mỹ Hảo đề nghị: đối với báo cáo viên trên cơ sở nội dung bài giảng phải gắn lý luận với thực tiễn, có nhiều ví dụ minh họa phù hợp để cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các học viên, tham giai lớp học phải nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghe giảng, thảo luận những nội dung liên quan, đồng thời ghi chép bài đầy đủ.

          Thông qua lớp học nhằm giúp cho học viên nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, không ngừng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.


Tác giả: Y Nhàn (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật