A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 ở tỉnh ta

Kết thúc năm 2022, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu xác định tại Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03-12-2021 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022” đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2022, GRDP (theo giá so sánh 2010) ước đạt 17.626,81 tỷ đồng, tăng 9,50% so với năm trước.

Năm 2022, GRDP (theo giá so sánh 2010) ước đạt 17.626,81 tỷ đồng, tăng 9,50% so với năm trước.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến động về giá cả nguyên, vật liệu và dịch bệnh, thiên tai,... song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu xác định tại Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03-12-2021 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022” đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Bức tranh kinh tế tiếp tục có nhiều khởi sắc. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 17.627 tỷ đồng, tuy không đạt kế hoạch, nhưng tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021. GRDP bình quân đầu người khoảng 52,43 triệu đồng, đạt 100,83% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước tính trong 10 tháng đầu năm 2022 là 3.359,98/4.000 tỷ đồng, đạt 84% dự toán tỉnh; ước thực hiện cả năm đạt 100% dự toán giao. Tổng giá trị tăng thêm của ngành Nông nghiệp là 5.907 tỷ đồng, đạt 97,65% kế hoạch và bằng 107,41% so với cùng kỳ năm 2021; các loại cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được chú trọng phát triển, tổng diện tích cây cà phê khoảng 29.708,9 ha, cao su khoảng 77.030 ha, mắc ca khoảng 2.362,7 ha, cây ăn quả ước khoảng 9.375 ha, Sâm Ngọc Linh khoảng 1.741 ha, cây dược liệu khác khoảng 4.857 ha. Chăn nuôi tiếp tục ổn định, tổng đàn gia súc đạt 274.500 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản tại ao hồ nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 844 ha, tổng sản lượng thủy sản ước khoảng 8.353 tấn. Tổng giá trị tăng thêm của ngành Công nghiệp, xây dựng 9.361 tỷ đồng, đạt 106,17% kế hoạch và bằng 123,7% so với cùng kỳ năm 2021; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ năm trước như điện sản xuất, tinh bột sắn, gỗ cưa hoặc xẻ. Tổng giá trị tăng thêm của ngành Thương mại - Dịch vụ 12.593 tỷ đồng, đạt 98,69% kế hoạch, tăng 111,49% so với cùng kỳ năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện cả năm khoảng 30.898 tỷ đồng.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu được cải thiện; số trẻ em, học sinh huy động ra lớp là 166.769 em, tăng 3.000 trẻ em, học sinh so với cùng kỳ năm học 2012 -2022; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đạt 97,69%; đến cuối năm 2022, tỉnh có thêm 07 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn tỉnh lên 189 trường. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, chú trọng đến sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số năm 2022 ước đạt 92,75%; công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 được triển khai kịp thời, hiệu quả; hoạt động tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho người có công, đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, còn 11,32%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 19,55, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp 11,82%. Trong năm, trên địa bàn tỉnh có 01 di tích được xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt (di tích Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049); 01 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và điểm cao 875 lịch sử); tổ chức thành công Diễn đàn “Du lịch Kon Tum-tiềm năng và triển vọng”, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022, đăng cai tổ chức thành công 02 giải thể thao toàn quốc gồm Giải Quần vợt quốc gia năm 2022 và Giải Vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ Quốc gia năm 2022, tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh…
Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Việc giao, nhận quân năm 2022 chặt chẽ, đúng kế hoạch; tổ chức thành công và an toàn tuyệt đối diễn tập Khu vực phòng thủ tại thành phố Kon Tum, huyện Ngọc Hồi và diễn tập Khu vực phòng thủ, kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, triển khai có hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...; kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có sự đổi mới, hiệu quả. Quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục triển khai sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí, sử dụng cán bộ được triển khai kịp thời, đúng quy định. Đã kết nạp 1.022 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ tỉnh lên 31.157 đồng chí. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027...
Dự báo năm 2023, nền kinh tế vĩ mô tìm ẩn nguy cơ bất ổn, thách thức về lạm phát, phát triển, mở rộng thị trường; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thấp, hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao; dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi có nguy cơ xảy ra, diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân… sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, với những kết quả đạt được trong năm 2022 sẽ là niềm tin, động lực để cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 02-12-2022 của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023” và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.Bài, ảnh: Ngô Đức Hải


Nguồn:tuyengiaokontum.org.vn/ Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật