A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Kon Rẫy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp trong thời gian qua.

Đảng bộ huyện Kon Rẫy có 51 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 07 đảng bộ xã, thị trấn; 03 đảng bộ là các cơ quan Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế; 41 chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học), với 1633 đảng viên. Với nhiều hình đa dạng các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) như vậy thì việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đòi hỏi phải có kế hoạch tổ chức sao cho hợp lý, khoa học và có chất lượng là vấn đề đặt ra cho cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy.

Cán bộ chủ chốt cấp huyện dự hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Xác định công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; qua đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, là tiền đề vững chắc cho sự thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực tế cho thấy chỉ thị, nghị quyết của Đảng nếu không đến được với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, không thực sự thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thì chỉ thị, nghị quyết đó không thể đi vào cuộc sống.

Để có chất lượng và hiệu quả trong việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lựa chọn 12 đồng chí có trình độ, năng lực thực tiễn, chuyên môn, năng khiếu sư phạm, có kinh nghiệm làm công tác tuyền truyền miệng, đồng thời có trình độ về lý luận chính trị để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập đội ngũ Báo cáo viên (BCV).  Hằng tháng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều phân công Báo cáo viên dự các hội nghị Báo cáo viên Trung ương, Báo cáo viên Tỉnh ủy theo các chuyên đề mà Báo cáo viên phụ trách; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, tạp chí của ngành và các nội dung liên quan, nhất là các nội dung chính thống do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp. Bên cạnh việc thành lập đội ngũ BCV, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tham mưu thành lập đội ngũ giảng viên kiêm chức với số lượng 15 đồng chí; giảng viên chuyên trách với số lượng 03 đồng chí.

Đồng chí Đinh Văn Quang – UVBTV Huyện ủy, Trưởng BTG Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thông tin tình hình thời sự đầu năm 2021 tại thị trấn Đăk Rve

Trước mỗi đợt quán triệt, tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, và yêu yêu của mỗi chuyên đề cần truyền đạt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy soạn đề cương tuyên truyền theo từng nội dung trên nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng bài nói rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, sinh động, phong phú để chỉ thị, nghị quyết của Đảng tiếp thu và thực hiện. Trong quá trình triển khai chỉ thị, nghị quyết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều phân công cán bộ theo dõi, sau mỗi đợt tuyên truyền, các TCCSĐ đều tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy.

Đội ngũ BCV tham gia truyền đạt chỉ thị, nghị quyết đều nắm rõ những quan điểm và đổi mới cách thức, phương pháp truyền đạt đảm bảo ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của nội dung chỉ thị, nghị quyết, nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Việc triển khai chỉ thị, nghị quyết có kết hợp phổ biến thông tin thời sự gắn với từng chuyên đề báo cáo tại hội nghị giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm rõ tình hình và chủ trương, quan điểm của Đảng, góp phần định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thể lực thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, khuyến khích các BCV chuẩn bị bài nói bằng giáo án điện tử, có hình ảnh minh họa, cụ thể sát với nội dung cần truyền đạt, qua đó làm cho buổi tuyên truyền được sinh động, phong phú, tác động trực tiếp đến người nghe một cách đầy đủ, chân thực.

BCV truyền đạt chỉ thị, nghị quyết tại Đảng bộ xã Đăk Tờ Re

Với cách làm này, trong thời gian qua, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết ở các TCCSĐ trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã dần đi vào nền nếp; việc triển khai chỉ thị, nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, do đó nhiều chỉ thị, nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác học tập, truyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng vẫn còn những hạn chế, khó khăn đó là: một số đồng chí BCV Huyện ủy, một số đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa chủ động soạn giáo án, bài giảng còn lệ thuộc hoàn toàn vào đề cương tài liệu, có đồng chí đọc hoàn toàn tài liệu, ít có thông tin khai thác trên các kênh thông tin, tạp chí, chưa cập nhật kịp thời những thông tin mới, chưa khai thác những nội dung thực tế rất phong phú, đa dạng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, khả năng cũng như phương pháp, kỹ năng truyền đạt còn hạn chế; việc tổ chức thảo luận, trao đổi nội dung chỉ thị, nghị quyết được bố trí ít thời gian, thiếu sự dẫn dắt trao đổi, thảo luận, tranh luận, người dự chưa tích cực đóng góp nội dung các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân; một số TCCSĐ chưa quan tâm tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe thông tin thời sự định kỳ, chưa cập nhật được những thông tin mới cho cán bộ, đảng viên…

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền trong gia đoạn hiện nay, đồng thời qua những kinh nghiệm phong phú được rút ra từ thực tiễn công tác tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng thời gian qua; để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, đội ngũ BCV cần triển khai một số nội dung như:

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và từng cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí của việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, hạn chế việc sao chép, rập khuôn xa thực tế.

Hai là, phải xác định đội ngũ BCV, tuyên truyền viên là công cụ quan trọng hành đầu, là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, quán triệt tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng đội ngũ phải có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, có lập trưởng tư tưởng vững vàng, có khả năng truyền đạt trước đám đông và có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có lòng nhiệt tình, kinh nghiệm, tâm huyết, phong cách gần giũ với quần chúng…

Ba là, cần coi trọng việc xây dựng đề cương giới thiệu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, biên soạn và cung cấp đề cương giới thiệu thông tin một cách hệ thống và khoa học. Chú trọng khâu quán triệt theo hướng đề cập thẳng vào những vấn đề cốt lõi, cơ bản, tập trung vào những vấn đề mới của chỉ thị, nghị quyết, trong đó cần bổ sung dữ liệu có tính thực tiến, tính thời sự; đồng thời thông tin liên hệ về tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị găn với nội dung của chỉ thị, nghị quyết để tạo nguồn cảm hứng, thuyết phục người nghe.  

Bốn là, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho đội ngũ BCV, người đứng đầu cấp ủy phục vụ cho công tác tuyên truyền; trong việc truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng phương pháp hoạt động chủ yếu là tuyên truyền trực tiếp, do đó BCV phải nói đúng, chính xác, lập luận chặt chẽ, chất lượng thông tin cao, có phân tích, có nhận định và định hướng thuyết phục, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm, bức xúc từ thực tiễn cuộc sống mà các phương tiện thông tin đại chúng không có điều kiện phân tích, nhận định, đánh giá cụ thể thì BCV có thể làm được và rất hiệu quả; tránh việc tiếp nhận những thông tin một chiều, phiến diện dẫn đến phản ánh sai làm ảnh hưởng đến nhận thức của tập thể, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân; các thông tin cung cấp kịp thời, có nội dung trung thực, có địa chỉ cụ thể, rõ ràng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thống nhất quan điểm, tích cực ngăn ngừa những tin đồn thất thiệt, tin giả, thông tin thiếu căn cứ, góp phần định hướng dư luận xã hội, qua đó tạo dựng niềm tin trong Đảng và trong Nhân dân.

Từ thực tế cho thấy, công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, truyền truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện Kon Rẫy trong thời gian qua đã góp phần tích cực để đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vũng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.


Tin liên quan