A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Kon Rẫy đạt 105 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm UBND huyện triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp, phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra.

Quang cảnh tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

Tính đến hết tháng 9/2022, toàn huyện Kon Rẫy có 04 xã (Đăk Ruồng, Tân Lập, Đăk Tơ Lung, Đăk Tờ Re) đạt chuẩn nông thôn mới. Số xã còn lại có tổng số tiêu chí đã đạt toàn huyện là 105/114 tiêu chí, đạt 92,11%, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã; Năm 2021 Xã Tân Lập đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; thôn 3, xã Tân Lập đã được Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên, qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, số tiêu chí đạt chuẩn đã giảm 33 tiêu chí so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, cụ thể tổng số tiêu chí đạt chuẩn là 72/114 tiêu chí, 04 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã chưa đạt không còn giữ được một số tiêu chí đạt chuẩn theo quy định.

Hiện nay UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đạt chuẩn theo lộ trình đã đề ra.


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật