A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII.

Ngày 23/8, Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trương ương Đảng. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị

Dự điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm chính trị - hành chính huyện có các đồng chí: Nguyễn Quang Thạch-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII. Theo đó, từ ngày 5-8/7/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị họp bàn, cho ý kiến các nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị cũng đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận 02-KT/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị 06-CT/TW ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận 08-KL/TW của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới gắn với Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Tại Hội nghị trực tuyến của tỉnh, các đại biểu cũng đã được thông báo những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 6/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các đồng chí báo cáo viên được phân công quán triệt các văn bản trên cần nâng cao trách nhiệm phân tích, làm rõ, sâu sắc về lý luận đối với các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với liên hệ thực tế những vấn đề liên quan, nhằm góp phần đáp ứng, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và tạo sự thống nhất cao việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận trong thời gian tới.

Cán bộ, đảng viên được cử tham dự Hội nghị ở các điểm cầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung lắng nghe những nội dung cơ bản của các văn bản được thông báo, quán triệt tại hội nghị. Từ đó các đại biểu có sự nâng cao nhận thức, chủ động nắm bắt rõ vấn đề mới của Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị để triển khai tích cực, đạt hiệu quả cao nhiệm vụ chính trị được giao.

 


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan