A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 26/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu tham dự

Tham dự tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có các đồng chí: Nguyễn Quang Thạch - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Thủy, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dược thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, được Nhân dân quan tâm, dự luận xã hội đánh giá tích cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước được phát huy tác dụng; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch được phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách cho phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, chú trọng giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là trong cơ quan tố tụng, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: các ngành, các cấp đã thực hiện nghiêm công khai theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính...; chấp hành các quy định của Nhà nước về thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, định mức ban hành; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính...

 Tại Hội nghị, nhiều vấn đề được trao đổi, thảo luận về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng định mức tiêu chuẩn trong cơ quan đơn vị; xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức trong thực thi công vụ; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức; thực hiện cải cách hành chính ứng dụng KHCN trong quản lý và thanh toán phí không dùng tiền mặt; chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cấp; các nhiệm vụ cần triển khai 6 tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 02-12-2021 của Tỉnh ủy và đạt được những kết quả quan trọng. Đã thực hiện mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng gấp đôi so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

 Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và tố cáo hành vi tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản...; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, nhất là "tham nhũng vặt"; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra; đảm bảo các kiến nghị, kết luận kiểm soát, thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng thời hạn quy định. Đặc biệt, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong chính các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử thi hành án đối với các vụ án về tham nhũng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế; nhất là phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan điều tra với các cơ quan thanh tra kiểm tra; Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tố tụng để xử lý, giải quyết đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, dư luận quan tâm./.

 

 


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan