A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Sáng 29/7, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, đánh giá về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2022; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh- Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị tại đầu cầu Trung ương có các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Quang cảnh tại điểm cầu của huyện Kon Rẫy

Tại điểm cầu của huyện Kon Rẫy có đồng chí Nguyễn Văn Thủy - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành của huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 đã chỉ đạo tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, làm cơ sở để các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai.

Đến nay, Chính phủ đã giao 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương, chiếm 92,06% tổng vốn; giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 là 34.049 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Đến ngày 25/7/2022, cả nước đã có 27/52 địa phương (nhận ngân sách phân bổ từ Trung ương) đã trình HĐND thông qua nghị quyết phân bổ vốn Trung ương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các địa phương đã báo cáo, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc; tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng cuối năm 2022.

Đối với tỉnh Kon Tum, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương theo thẩm quyền đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hệ thống cơ chế, chính sách, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo các cấp được thành lập, kiện toàn kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối, đảm bảo các chương trình được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đảm bảo tiến độ về phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị những địa phương chưa trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn Trung ương, cần triển khai ngay để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Các bộ, ban, ngành Trung ương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, điều hành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh lưu ý, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng các cơ quan chủ dự án, nội dung thành phần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để các địa phương có cơ sở triển khai xây dựng, phê duyệt dự toán và tổ chức thực hiện. Các tỉnh, thành chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, quyết tâm đến cuối năm hoàn thành giải ngân các nguồn vốn được phân bổ năm 2022./.


Tác giả: Y Nhàn-Thành Trung(Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật