A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022

Chiều ngày 3/01/2023, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022. Hội nghị dưới sự chủ trì đồng chí Nguyễn Quang Thạch – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng

Dự Hội nghị có đồng chí Rơ Chăm Long - TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổ cấp ủy phụ trách huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện; các cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022. Báo cáo đã nêu bật một số kết quả đạt được trong năm 2022 như: Đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện; nhất là tuyên truyền 20 năm ngày chia tách và thành lập huyện Kon Rẫy (31/01/2002-31/01/2022).

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; trong thời gian qua, cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc.

Thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng, quy hoạch cán bộ theo quy trình, quy định. Triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; các quy định của cấp ủy cấp trên và cấp mình về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, quá trình thực hiện luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm và triển khai thực hiện tương đối toàn diện cả về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ trong diện quy hoạch và cán bộ nữ, trẻ, cán bộ người DTTS, từng bước xây dựng đội ngũ CBCC đủ về số lượng, đảm bảo trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên. Đã thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng, kết nạp được 77 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng đạt 110% chỉ tiêu Nghị quyết; đề nghị cấp có thẩm quyền xét, tặng Huy hiệu đảng đối với 17 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng thường xuyên, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 75 lượt tổ chức đảng14 đảng viên. Qua kiểm tra cho thấy: Hầu hết các TCCS đảng được kiểm tra đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Giám sát 17 cuộc đối với 48 tổ chức đảng. Qua giám sát nhìn chung tổ chức đảng được giám sát đã triển khai, thực hiện tốt các nội dung được giám sát.

Công tác dân vận tăng cường chỉ đạo các TCCS Đảng, các cấp, các ngành làm tốt công tác vận động quần chúng; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động được Nhân dân tích cực tham gia, nhất là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, đẩy mạnh việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ đảm bảo quy trình, quy định. Quan tâm công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; theo dõi, đôn đốc các vụ việc, vụ án trên địa bàn. Tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023, đảm bảo sát với tình hình thực tế tại địa phương theo phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm". Tăng cường công tác dân vận trong việc chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai dự án đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực hiện có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng mất đoàn kết trong toàn Đảng bộ. Thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về nêu gương.

Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022).


Tác giả: Lâm Hiền – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật