A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị 35-CT/TW

Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với hơn 1.280.400 đảng viên tham dự.

Dự tại điểm cầu huyện có các đồng chí: Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Lương – Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban, ngành của huyện. Hội nghị được kết nối với 7 điểm cầu 7 thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để triển khai Quy định 144 và Chỉ thị 35 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, đối với Quy định 144, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo nhấn mạnh Quy định này là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí lưu ý, điều quan trọng, cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần, sâu sắc Quy định và tự giác, thường xuyên thực hành như cơm ăn, nước uống hàng ngày, phải tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức cách mạng; chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện của Mặt trận và nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Đối với Chỉ thị 35, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung Chỉ thị và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, cần thấm nhuần, sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một đại hội Đảng mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cấp mình; chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội; tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội; công tác nhân sự phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt coi trọng chất lượng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, cán bộ giới thiệu ứng cử vào cấp ủy khóa mới thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm


Tác giả: Lâm Hiền - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật