A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng

Ngày 19/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có đồng chí Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy; Đồng chí Võ Văn Lương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Lãnh đạo các ban, ngành huyện.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 7 điểm cầu các xã, thị trấn.

Tại hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và quán triệt Thông báo số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị “về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị còn nghe phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 5/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị “về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị “về nâng cao hiệu quả quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026”; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử"; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị “về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị “về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị “về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quán triệt, phổ biến tại Hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; đặc biệt là tổ chức nghiên cứu quán triệt, học tập và chấp hành nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị “về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”./.

 


Tác giả: Y Nhàn- Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan