A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm”

Sáng ngày 14/4/2022, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện.

Quang cảnh  hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm”

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban vận động Cuộc vận động (CVĐ) “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

          Tham dự hội nghị có tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, các đồng chí thành viên BCĐ CVĐ cấp huyện và cấp xã. 

          Qua 01 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ Việt Nam với chính quyền và các ban, ngành đoàn thể các cấp trong việc triển khai thực hiện, có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc vận động bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo trên địa bàn huyện.Trong năm qua đã tổ chức tuyên truyền trên sóng truyền thanh với 05 chuyên mục, 13 bài phóng sự và 46 tin; trên Trang thông tin điện tử huyện với 13 bài, 50 tin, 04 văn bản; qua 07 lượt xe lưu động, 15 khẩu hiệu... Huyện tổ chức 07 hội nghị điểm tuyên truyền về Cuộc vận động tại 07 khu dân cư/07 xã, thị trấn; các xã, thị trấn chủ động tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các khu dân cư còn lại trên địa bàn mình phụ trách.Ngoài ra, cấp cơ sở đã tổ chức tuyên truyền thường xuyên được 146 buổi, thu hút hơn 4.500 lượt người...

Việc triển khai xây dựng mô hình điểm đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động  như mô hình Mô hình “Vệ sinh môi trường và cải tạo vườn tạp” tại thôn Kon Đó - xã Đăk Kôi. Mô hình “Giỏ nhựa đi chợ” thôn Kon SRệt - xã Đăk Ruồng; Mô hình Tổ liên kết “Sản xuất lúa sạch” tại thôn Kon Rlong - xã Đăk Kôi; Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đoàn, hội ở xã, thị trấn triển khai mô hình thực hiện Cuộc vận động ở ngành mình phù hợp với tình hình thực tiễn cơ sở.

      Bên cạnh những kết quả đạt được tuy nhiên vẫn còn những mặt hạn chế như Công tác tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn triển khai chung chung; chưa định hướng được những mô hình sát với từng thôn, từng địa phương và phù hợp với điều kiện của hộ dân. Một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vẫn còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự vươn lên thoát nghèo. Một số mô hình kinh tế chưa thật sự đem lại hiệu quả cao. Vẫn còn có những hủ tục lạc hậu chưa được xóa bỏ hoàn toàn. 

Hội nghị đề ra nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới đó là: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia vay các nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đồng thời tăng cường kiểm tra, kết hợp với hướng dẫn Nhân dân sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả; tập trung tu sửa, làm mới chuồng trại để bảo vệ đàn gia súc trong mùa mưa, rét, nhất là thời điểm cuối năm; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động gắn với việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào, các cuộc vận động khác của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện Cuộc vận động. Tuyên truyền, vận động người dân thay đổi ý thức, tính kỷ luật trong lao động, sản xuất, thúc đẩy tính cần cù, chịu khó làm kinh tế; hạn chế việc uống rượu, tuyên truyền, vận động Nhân dân từ bỏ dứt điểm những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan….


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện).

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật