A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng quý II/2024

Sáng ngày 05/7/2024, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng quý II/2024.

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu tham dự

Tham gia có các đồng chí: Nguyễn Quang Thạch – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị; Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Văn Lương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Ủy viên Ủy Ban kiểm tra; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội của huyện; Bí thư, Phó Bí thư TCSSĐ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND-HĐND- UBMTTVN các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Quang Thạch – TUV, Bí thư Huyện ủy

Trong đợt quán triệt nghị quyết lần này, Huyện ủy Kon Rẫy tập trung vào các nội dung: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 18-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 19-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị “về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”; Thông tin kết quả triển khai Kết luận 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua và phổ biến Kết luận số 1883-KL/TU, ngày 10-6-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 09-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 15-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”. Kết luận số 76-KL/TW, ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị về “tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới”; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05-02-2024 của Ban Bí thư về “công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản”. Đồng thời, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt toàn huyện kịp thời cập nhật, nghiên cứu các văn bản mới của Đảng, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chỉ đạo, lãnh đạo, góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và chuyển biến hành động của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo hướng tích cực.


Tác giả: Lâm Hiền – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật