A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị lần thứ năm Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Kon Rẫy khoá X (nhiệm kỳ 2019-2024)

Sáng ngày 29/12/2022, UBMTTQVN huyện Kon Rẫy tổ chức hội nghị lần thứ 5 khoá X (nhiệm kỳ 2019-2024).

Quang cảnh Hội nghị lần thứ năm Ủy ban MTTQ Việt nam

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt nam các từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu,hướng về cơ sở và mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồgng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong năm đã triển khai thực hiện Đề án, xây dựng mô hình Nhà vườn kiểu mẫu; mô hình Nuôi gà sạch; mô hình Vệ sinh môi trường và cải tạo vườn tạp tại các xã, thị trấn. Đồng thời trong năm UBNMTQ Việt Nam huyện còn tổ chức các đợt giao ban, kiểm tra định kỳ hàng quý, để kiểm tra các mô hình thực hiện có hiệu quả. Công tác giám sát được triển khai thực hiện tốt, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương; quền làm chủ của nhân dân được phát huy, công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt độn được quan tâm thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tuy nhiên vẫn còn một số ít mô hình thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” chưa được duy trì một cách hiệu quả.

Hội nghị đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, hợp tác các tầng lớp nhân dân, cũng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; Đẩy mạnh Cuộc vận động  “ người Việt nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”; tăng cường phát huy  dân chủ đại diện, bảo vệ quền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đinh Thị Mỹ Hảo đã biểu dương những kết quả UBMTTQVN huyện đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới  đồng chí đề nghị UBMTTQVN huyện cần nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào hành động cách mạng do Mặt trận các cấp phát động. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, nhằm cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát động nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

UBMTTQVN huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Mặt trận

Nhân dịp này UBMTTQVN huyện tặng giấy khen cho đã có 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Mặt trận năm 2022; tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” năm 2022./.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan