A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khoá XIX

Sáng ngày 14/12, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 11 khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Quang Thạch, TVU- Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Tham gia có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đại diện một số phòng, ban liên quan.

Năm 2022, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các phòng ban, đơn vị, địa phương và cố gắng vượt qua khó khăn của nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội huyện Kon Rẫy có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, trong năm 2022, Tổng giá trị sản xuất đạt 1.740 tỷ đồng vượt 3,14% chỉ tiêu Nghị quyết; Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,95triệu đồng vượt 1% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 8,9% so với cùng kỳ; Tổng đàn gia súc, gia cầm và diện tích gieo trồng đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Quan tâm hỗ trợ 05 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh; Việc trồng mới rừng năm 2022 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ vượt 2,84% chỉ tiêu đã đề; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đến nay, toàn huyện có 04 xã (Đăk Ruồng, Tân Lập, Đăk Tơ Lung, Đăk Tờ Re) đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí đã đạt toàn huyện là 105/114 tiêu chí, đạt 92,11%, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã. Lĩnh vực văn hóa – xã hội luôn được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ 11, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách bộ máy; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa"", gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Huyện ủy. Dự thảo thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 06/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Chương trình thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình thực hiện Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 10/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật