A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Nông dân các cấp

Sáng 29/2, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội Nông dân các cấp.

Quang cảnh tại điểm Kon Rẫy

Tham dự tại điểm cầu Kon Rẫy có các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Quán triệt Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (những điểm mới sửa đổi, bổ sung); Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ Hội Nông dân các cấp nắm vững tinh thần nội dung của các nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sớm đưa nghị quyết đến từng hội viên. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam”.


Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật