A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban HĐND huyện quý II/2022.

Chiều ngày 28/6, tại nhà Văn Hóa xã Đăk Tơ Lung, Thường trực HĐND Huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý II năm 2022.  đồng chí Hùynh Ngọc Phong - Uỷ viên BTV Huyện uỷ - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị giao ban HĐND huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. chú trọng công tác xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Ban hành văn bản đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đề xuất nội dung giám sát năm 2023; Làm tốt công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện; phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan hữu quan trong công tác, hoạt động, đồng thời chuẩn bị nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XV.

 Các đại biểu đã thảo luận

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi đưa ra những khó khăn, vướng mắc và tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm để hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao hơn; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều hòa, phối hợp với các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất và đúng tiến độ đề ra. Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong tổ chức kỳ họp, ban hành các Nghị quyết, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện./.


Tác giả: Thành Trung – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật