A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm quý II/2024

Sáng ngày 03/7/2024, tại xã Đăk Ruồng, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ quý II/2024. Hội nghị dưới sự Chủ trì đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Trưởng Ban chỉ đạo của huyện.

       

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị

        Tham gia còn có các đồng chí Đinh Thị Anh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện;  Phan Duy Huynh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng; Đinh Văn Quang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Huỳnh Ngọc Phong – UVBTV, Phó Chủ HĐND huyện; các thành viên trong BCĐ cấp huyện cùng BCĐ cấp xã, thị trấn trên địa bàn.

         Trong quý II, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình Cuộc vận động đang triển khai trên địa bàn; có hướng nhân rộng các mô hình có hiệu quả và tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm; đồng thời, kết thúc và định hướng chuyển đổi các mô hình hoạt động không hiệu quả; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương ra mắt, triển khai mô hình năm 2024. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hỗ trợ mô hình; đẩy mạnh xã hội hóa và phát huy nội lực trong đồng bào DTTS, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, đề án liên quan đang triển khai trên địa bàn để tổ chức thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 12 mô hình được ra mắt, triển khai thực hiện. Chỉ đạo rà soát kết quả xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về thực hiện Cuộc vận động tại Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng và Làng Kon Vơng Kia, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Trong quý II/2024, đã tổ chức 110 buổi tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép; thu hút hơn 8.000 lượt người tham dự. Xây dựng 38 tin và 05 bài trên sóng truyền thanh FM: 36 tin; 05 bài trên Trang thông điện tử huyện. Tuyên truyền xe lưu động 7 lượt/7 xã, thị trấn. Triển khai Cuộc vận động lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác và công tác chuyên môn của ngành; phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện hướng dẫn hội viên, đoàn viên DTTS tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình; xây dựng kế hoạch triển khai giúp đỡ, hỗ trợ hộ hội viên, đoàn viên DTTS thoát nghèo, cận nghèo năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện Cuộc vận động gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình và lồng ghép với các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ đồng bào DTTS. Phối hợp với Mặt trận huyện rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu năm 2024. - Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang huyện, các cơ quan, đơn vị ngành dọc phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS và phối hợp thực hiện những mô hình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

         Nhiệm vụ quý III/2024, Ban chỉ đạo huyện Kon Rẫy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Cuộc vận động, gắn với việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác của các cấp, các ngành phát động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ công chức, đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, cơ sở, khu dân cư; các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; các cá nhân uy tín, người tiêu biểu trong cộng đồng trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp luôn đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung hướng về cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng dẫn hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo tiếp tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư, xây dựng và nhân rộng các mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án, mô hình giảm nghèo có hiệu quả trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi gắn với thực hiện Cuộc vận động…vv./.


Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật