A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2021

Sáng ngày 15/4/2021, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Hồng Thu – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan Khối khoa giáo huyện; đại diện Thường trực Đảng ủy và cán bộ Tuyên giáo các xã, thị trấn. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Quang – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Quang cảnh tại Hội nghị

Trong quý I/2021, công tác tuyên giáo của đã đạt được một số kết quả nổi bật. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền đậm nét các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh: 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2021); 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 – 16/3/2021); Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021)… Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thành công Hội nghị thông báo thời sự đầu năm 2021 cho cán bộ hưu trí và 30 năm tuổi Đảng trở lên; Ban hành kế hoạch điều tra, nắm bắt dư luận xã hội năm 2021; tham mưu BTVHU tổ chức công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo theo chương trình công tác.

Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy ban hành Quyết định 163-QĐ/HU, ngày 31/12/2020 về thành lập Tổ giảng viên kiêm chức Trung tâm Chính trị huyện; Quyết định 164-QĐ/HU, ngày 31/12/2020 về thành lập Tổ giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị huyện; Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021; Chương trình công tác về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác cáo quan điểm sai trái, thù địch năm 2021; Quyết định kiểm tra TCCS Đảng và người đứng đầu cấp ủy trong công tác phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong quý, BTGHU đã tích cực tham mưu công tác chỉ đạo Đảng ủy các xã thị trấn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm gắn với biểu, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Hiện đang tổng hợp báo cáo sơ kết 05 năm trong toàn huyện, hoàn thành các nội dung liên quan để tổ chức Hội nghị sơ kết cấp huyện vào ngày 22/4/2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp, bổ sung các vấn đề được nêu trong báo cáo quý I/2021 và nhiệm vụ trong quý II/2021.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I/2021, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021 như: (1) Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của Đảng các cấp; (2) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị - xã hội; đưa việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (3) Thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI); Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với cấp huyện; (5) Tham mưu kịp thời việc sơ kết, tổng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; (6) Xây dựng Kế hoạch Hội thi tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2021; Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền giỏi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (7) Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền miệng, công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng dư luận xã hội trong với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện; (8) Ban hành Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; (9) Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền các ngày Lễ kỷ niệm trong quý II/2021 như: kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6... đồng thời các xã quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh đối với công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn; (10) Đẩy mạnh việc sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương đối với các đơn vị còn lại như: xã Tân Lập và thị trấn Đăk Rve; xã Đăk Pne; xã Đăk Tờ Re trong thời gian đến; (11) Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW và Thông báo số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật