A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban các TCCS Đảng quý III/2023

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX; nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện uỷ và những kết quả công tác đã đạt được trong quý III/2023, đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong quý IV/2023 của các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy. Ngày 29/9/2023, tại Hội trường BCH Huyện ủy, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì Hội nghị giao các TCCS đảng quý III/2023.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thủy – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Anh – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Bí thư các TCCS Đảng; Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy báo cáo hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng quý III; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023.

Trong quý III/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các TCCS Đảng, các cơ quan TMGV Huyện ủy tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. Các TCCS Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách, thực hiện các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng. Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng gia đình chính sách nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện tốt việc chăm sóc và khám chữa bệnh cho Nhân dân. Triển khai thực hiện công tác y tế dự phòng, kịp thời giám sát tình hình dịch bệnh, tuyên truyền vận động Nhân dân làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Duy trì tốt hoạt động trực, tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng thẩm quyền và quy định. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; thường xuyên tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; tổ chức tuần tra, truy quét các khu vực trọng điểm thường xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái phép; tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản của các cấp trong công tác QLBVR.     Tuyên truyền, vận động Nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức trồng các loại giống cây ăn quả, cây mắc ca, cây dược liệu, cây mía, trồng rừng đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra (đã trồng mới được 210/205 ha cây ăn quả đạt 102,4% chỉ tiêu Nghị quyết; 95,1/91 ha cây mắc ca đạt 104,5% chỉ tiêu Nghị quyết; 47,3/47ha cây dược liệu đạt 100,6% chỉ tiêu Nghị quyết và 66,7/150 ha cây mía đạt 44,5% chỉ tiêu Kế hoạch giao).

Chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025, trong đó chú trọng chủ trương bố trí Thôn trưởng là đảng viên và Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng năm 2023. Đến nay có 47/49 Trưởng thôn là đảng viên (đạt 95,9%), tăng 11 trưởng thôn là đảng viên so với nhiệm kỳ 2020-2023; có 19/49 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, tăng 12 Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn so với nhiệm kỳ 2020-2023. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy người đứng đầu chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện lần thứ nhất năm 2023.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được; những tồn tại hạn chế đã chỉ ra và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong quý IV/2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các TCCS Đảng chỉ đạo địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch quý IV/2023, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành. Tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU, Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Quan tâm công tác phát triển đảng viên, chú trọng nguồn phát triển đảng ở vùng nông thôn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; nâng cao tinh thần tự giác trong việc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trực đảm bảo an toàn tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương, trực phòng chống lụt bão.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp lần thứ 7 của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo chất lượng.

- Chỉ đạo việc tổng kết công tác năm 2023 xây dựng chương trình công tác năm 2024. Triển khai thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên, phân loại cán bộ năm 2023.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; giải quyết nợ đọng thuế; thực hiện tốt chủ trương tăng thu, tiết kiệm chi; khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Rà soát việc thực hiện các tiêu chí Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo lộ trình đề ra.

- Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện.


Tác giả: Lê Thái - VPHU

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật