A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện quý III/2022

Sáng ngày 5/10, Tại nhà văn hóa xã Đăk Tơ Lung, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện quý III/2022 đề ra và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2022.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Mỹ hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; tham gia hội nghị có các ban ngành huyện, là thành viên Ban chỉ đạo CVĐ huyện.

Trong quý III/2022, Các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục triển khai thực hiện nhiều đợt tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là đồng bào DTTS về mục đích và ý nghĩa của Cuộc vận động, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; kịp thời gắn Cuộc vận động với triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18/02/2022 và Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chú trọng tuyên truyền cho bà con DTTS về những nội dung thực hiện Cuộc vận động như: những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện ủy, nhất là các lĩnh vực: đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất, biết triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo chuyển đổi các loại giống cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại giống cây trồng có giá trị cao gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm; vận động Nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ và quản lý rừng… Tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình năm 2021; kịp thời triển khai các quy trình xây dựng mô hình năm 2022, nhiều mô hình đã ra mắt và đi vào hoạt động, bước đầu đem lại hiệu quả cho đồng bào DTTS như mô hình “ Vệ sinh môi trường và cải tạo vườn tạp, mô hình trồng và chăm sóc cây cà phê, mô hình vệ sinh môi trường, mô hình vận động nhân dân làm chổi đót, mô hình Vệ sinh môi trường, vườn, ao, chuồng…

Nhìn chung, Cuộc vận động tiếp tục được các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, sự chủ động triển khai của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, các dân tộc huyện nhà cho thấy Cuộc vận động đã có sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn huyện, tạo ra động lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Kết luận 08-KL/TU ngày 24/02/2021 và Kế hoạch 26-KH/HU ngày 22/04/2021 đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển trai CVĐ vẫn còn hạ chế như: Công tác tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án chậm, chất lượng chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị chủ trì mô hình chưa phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cấp xã trong quá trình xây dựng mô hình; ra mắt chậm tiến độ đăng ký… Một số mô hình xây dựng chưa có tính mới, chưa có nhiều mô hình thay đổi nếp nghĩ nhằm xóa bỏ hủ tục lạc

Phương hướng Quý IV/2022, Ban chỉ đạo CVĐ huyện: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với công tác tuyên truyền, vận động giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia Cuộc vận động; bám sát và phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh ./.

 


Tác giả: Y Nhàn- Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật