A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã

Sáng ngày  16/8/2022,  Huyện Kon Rẫy đã tổ chức hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Lương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND  các xã, thị trấn, Đại diện các hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 13 hợp tác xã. Trong đó, có 09 Hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Đa phần các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (Trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp). Tổng vốn điều lệ đăng ký của các HTX đến 10/08/2022 là 20.400 triệu đồng. Tổng vốn điều lệ tăng do số lượng HTX đăng ký thành lập mới tăng qua các năm. Doanh thu của các HTX trên địa bàn huyện là 314 triệu đồng/HTX/năm, lãi bình quân 80 triệu đồng/HTX/năm. Thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX tăng từ 18-25 triệu đồng/năm. Thông qua HTX, đời sống của thành viên và lao động trong HTX được tăng lên, từng bước cải thiện kinh tế hộ thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những đóng góp về mặt kinh tế, các HTX tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với cộng đồng, các HTX được xem là cầu nối giữa chính quyền địa phương với bà con nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất..., giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận dân cư ở địa phương; đề cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, tham gia đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ người nghèo và nhiều hoạt động từ thiện khác.    

Tại hội nghị đại diện hợp tác xã báo cáo tình hình hoạt động và những khó khăn vướng mắc của các hợp tác xã trên địa huyện, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, vốn sản xuất và sản xuất chuỗi giá trị.

Kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Lương yêu cầu các phòng và các đơn vị có liên quan phối hợp với với các hợp tác xã  và chính quyền xã, thị trấn, tổ chức tập huấn cho các xã viên của hợp tác xã; Hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, vốn, nhãn mác, bao bì,bao tiêu sản phẩm; Hỗ trợ kết cấu cơ sở hạ tầng; Có chính sách giao đất, cho thuê đất, các chính sách về tín dụng ưu đãi cho các Hợp tác xã phát triển bền vững  ./.


Tác giả: Y Nhàn-Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật