A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2023

Sáng ngày 09/3/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2023, được kết nối đến 2.185 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy có các đồng chí: Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Kon Rẫy.   

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; Thượng tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề: “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Phát biểu định hướng tuyên truyền và kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ Báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở căn cứ vào những thông tin chuyên đề hôm nay để tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, tập trung tuyên truyền những nội dung: (1) Tình hình kinh tế - xã hội, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương; (2) Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; hiểu rõ việc tích cực tham gia Cuộc vận động là hành động thiết thực nhằm tăng cường nội lực của nền kinh tế; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt Nam; (3) Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); (4) Tuyên truyền Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; tuyên truyền Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế’; (5) Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: (i) Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); (ii) Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; (iii) Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023; (iiii) Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhấn mạnh những thành tựu và kết quả về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật